Synbesiktningen – Sveriges största syntest

hur är din syn när du kör bil

Synbesiktningen är en omfattande och viktig årlig händelse som är känt som Sveriges största syntest. Det är ett resultat av ett långsiktigt och nära samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, två av de mest pålitliga och respekterade namnen inom sina respektive områden. Det primära syftet med detta samarbete är att belysa den avgörande betydelsen av att ha god syn för säker körning.

Genom Synbesiktningen strävar de inte bara efter att uppmärksamma vikten av skarpa ögon för alla bilförare, utan också att fånga upp och hjälpa dem som kämpar med suddig syn – en utmaning som tyvärr drabbar många. Sedan den första Synbesiktningen år 2009 har den utvecklats till en betydelsefull händelse, där över 19 000 syntester har genomförts. Resultaten av dessa tester har varit ögonöppnande, där cirka 18 procent av förarna visat sig ha en syn som är direkt trafikfarlig med oskärpa som börjar redan från avståndet av bara 1-2 meter.

Det är detta faktum som driver oss att fortsätta att sprida medvetenhet och erbjuda stöd till förare runt om i landet för att säkerställa att varje individ på vägarna har den skarpa synen som krävs för att hantera bilen säkert. Genom Synbesiktningen förbinder vi oss till att inte bara testa synen utan också att utbilda och informera förare om betydelsen av regelbundna synundersökningar och korrektiv åtgärder för att säkerställa att varje resa är så säker som möjligt.

EN AV SEX BILFÖRARE HAR TRAFIKFARLIG SYN

ÄR DU EN AV DEM?

Synförmåga och säkerhet

91 procent anser att de har tillräckligt bra syn för att köra säkert, men 18 procent har en trafikfarlig synskärpa.

Lagstadgade synkontroller

93 procent är för lagstadgade synkontroller vid körkortsförnyelse vart tionde år.

Behov av regelbundna kontroller

67 procent anser att synen bör kontrolleras minst vart tredje år för alla bilister, medan 87 procent anser att yrkeschaufförer bör kontrollera synen med samma frekvens.

Synkorrigering

19 procent hade glasögon eller linser som ett krav vid körkortsansökan, och 81 procent har någon form av synfel, där 56 procent använder normalt glasögon eller linser.

Synbesiktningen 2017: Uppmuntrande men oroande resultat

Nio av tio svenska bilister anser sig ha tillräckligt bra syn för att köra säkert, visar årets Synbesiktning – en samarbetsinsats mellan Synoptik och Bilprovningen, som anses vara Sveriges största syntest för bilförare. Trots denna självuppskattning av synförmågan upptäcker undersökningen att var sjätte bilist faktiskt har en syn som kan utgöra en trafikfara.

bruna ögon
synundersokning

Övervägande för lagstadgade synkontroller

En betydande majoritet av svenska bilister, 93 procent, är för att lagstadga kontroller av synen i samband med förnyelse av körkort vart tionde år. Denna åsikt stöder behovet av regelbundna synkontroller för att säkerställa säkerheten på vägarna. För närvarande utförs synundersökningar endast vid ansökan om körkortstillstånd i Sverige, och ingen ytterligare kontroll sker efter detta tillfälle. I de flesta EU-länder genomförs regelbundna synkontroller för bilister efter att de erhållit sina körkort.

Mörkerförhållandena och synen

Synbesiktningen uppmärksammar också det faktum att synen kan försämras betydligt, särskilt efter 40 års ålder, vilket kan vara avgörande för mörkerkörning. Mörkerförhållandena kan ytterligare förvärra synproblem, vilket innebär att en förare som kanske uppfyller kraven för syn i dagsljus kan ha problem under mörkare förhållanden. Det rekommenderas starkt att genomföra en synundersökning om man upplever svårigheter att köra bil i mörker.

Genom att fokusera på dessa resultat och att öka medvetenheten om vikten av synkontroller hoppas Synbesiktningen att bidra till skapandet av en säkrare trafikmiljö för alla vägtrafikanter.